dilluns, 19 de desembre de 2016

Ex-libris al meu nom

En la recerca de documents relacionats amb la meva trajectòria com a exlibrista van apareixent ex-libris al meu nom. Aquest està realitzat amb algun programa d'ordinador. D'això fa molts anys, en la dècada dels 80, i desconec l'autor o autora, encara que em sembla recordar que era un alumne del professor Francesc Orenes. Si algú el reconeix, agrairé dades.

2 comentaris: