divendres, 23 de febrer del 2018

Ex-libris Rodolfo del Hoyo

Ex-libris número 464 de la meva llista a nom de Rodolfo del Hoyo. Home de cultura i gran sensibilitat humana, és un escriptor molt versàtil, ja que la seva obra es prodiga entre la poesia, la narració i l'imaginari juvenil i infantil, creant contes de gran bellesa lírica. En aquest ex-libris es visualitza un quadrat que conté un altre quadrat al mig, una obertura en el centre que tant com fer referència al cognom té a veure amb el centre tant de la persona com de la vida mateixa, d'on tot parteix. Es diu que la figura del quadrat remet a la terra, és a dir, a la realització, a la materialització d'allò que abans ha estat en l'esperit i que el quadrat blanc simbolitza. D'aquest centre vital i espiritual neixen quatre fulles que simbolitzen les quatre estacions de l'any, amb la seva coloració. Però també simbolitza les edats de l'home (i de la dona, és clar): infantesa, joventut, maduresa i vellesa, edat de la culminació de la saviesa humana.                

dissabte, 17 de febrer del 2018

Ex-libris Francesc Pasqual

Ex-libris número 463 de la meva llista a nom del vilanoví Francesc Pasqual, professor de batxillerat i lector, escriptor i poeta impenitent. En una figura quadrada dividida per la meitat s'hi visualitza el positiu i el negatiu com en el símbol xinès del yin yang, les forces que mouen la vida. Però aquí el dibuix és una fulla que també recorda un arbre. La fulla remet a la idea de la primavera que abans que res ho és de l'ànima en procés de renovació, així com l'arbre remet al simbòlic arbre del Coneixement. L'espiral, que pot veure's com un sol de vida, també és una figura de l'evolució de la vida. Es diu que tota evolució, ja sigui biològica, anímica o espiritual, es dóna en espiral. En la recerca del centre de la persona l'evolució ha de passar primer per l'interior, només així pot després elevar-se.