dimarts, 4 de gener del 2022

Ex-libris Centre Català de Bons Aires


L'autor d'aquest ex-libris a nom del Centre Català de Bons Aires, que jo ja tenia referenciat, però que em va fer gràcia trobar en un grup argentí de Facebook, és el pintor, dibuixant i exlibrista Josep Triadó i Mayol (1870-1929). Triadó, que va formar-se a l'escola de Llotja on va donar classes des del 1902, va aprendre gravat amb Alexandre de Riquer, qui en va introduir en l'obra de William Morris, de qui va ser seguidor. La seva obra en el camp de les arts gràfiques i decoratives és ingent. A la Biblioteca Museu Víctor Balaguer hi una una pintura seva, Sortint del cementiri (1929).