dimarts, 26 de maig del 2015

Ex-libris Gaspar Jaén i Urban

En el número 55 de la revista EX-LIBRIS, a les pàgines 26 i 27 hi ha aquest article on parlo dels ex-libris de Gaspar Jaén i Urban, tot fent una mica d'història de la seva personalitat creativa.

dissabte, 23 de maig del 2015

Ex-libris Encarna

L'any 1988 vaig dibuixar aquest ex-libris a nom de l'Encarna, esposa de l'aleshores president de l'Associació Catalana d'Exlibristes, el doctor Francesc Orenes. Elements còsmics i de la natura són presents en aquesta composició centrada en un rostre femení.

dimarts, 19 de maig del 2015

Ex-libris Vicenç Furió i Galí

L'any 1993 vaig dibuixar aquest ex-libris a nom de Vicenç Furió i Galí, que duu el lema en llatí: ARS EST CELARE ARTEM, que vol dir: L'art és per ocultar l'Art. Vicenç Furió i Galí (Manresa, 1957) és professor titular del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Trobareu més informació sobre la trajectòria i publicacions del doctor Vicenç Furió i Galí al Diccionari d'historiadors de l'art català (DHA). 

dilluns, 18 de maig del 2015

Ex-libris Dr. Xavier Iglesias Guiu

L'any 1988 vaig dissenyar aquest ex-libris a nom del Dr. Xavier Iglesias Guiu. El Dr. Iglesias és ginecòleg.

dimecres, 13 de maig del 2015

Ex-libris Tomás

Aquest ex-libris, número 237 de la llista i realitzat l'any 1989 (la impressió no és molt bona), és a nom de Tomás. Tomás és algú que, pel dibuix que li vaig fer, està immers en el treball d'alçar-se, de superar-se a sí mateix.

divendres, 1 de maig del 2015

Ex-libris Truyols - Soley

Una pila d'anys, fa que està fet aquest ex-libris. De l'any 1984, és a nom d'un matrimoni que es va separar: Truyols - Soley. És una cosa que passa. A mi mateixa m'ha passat. És, doncs, un ex-libris històric.