dissabte, 29 d’octubre de 2016

Ex-libris Oriol i Teresa

L'any 1999 vaig dissenyar aquest ex-libris a nom de l'Oriol i meu. La idea era que servís per a marcar els llibres amb temes de l'Extrem Orient. No ens n'hem servit, fins ara.

dimarts, 18 d’octubre de 2016

Ex-libris comarca d'Osona

Ex-libris al.legòric a la comarca d'Osona. Alguns elements es plantegen, com en altres ocasions en aquesta sèrie d'ex-libris dedicats a les comarques de Catalunya, en estilitzacions geomètriques. Altres elements, si bé també estilitzats, són figuratius.